PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (29-44)
Human rights and the new killing techniques – robot war
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The changes in the techniques of management and commandment, especially in the military, are increasingly influenced by the technical and technological progress. Electronics and robotics process (drones or unmanned aerial vehicles) cause that the decision-making process (commanding) in the army and other law enforcement institutions becomes a system in which man is only one of the elements. It is increasingly difficult to identify a person responsible for taking the entirety of the decision. Also, the technology of conducting military operations is changing. Carrying out the selective elimination of the enemy objects, including humans becomes the fashionable and the most frequently used technic in the modern military operations. Not infrequently, however, it comes to mistakes, and consequently, the civilians are being killed. Here, there are some changes in the activities of terrorists too. The process of dehumanization of decision-making process during military operations is leading to significant changes in the system of responsibility for the negative effects of operational activities. The responsibility currently is borne by the State, which, however, can be free of it when it is shown that the actions were taken because of the need to protect their citizens and worldwide security.
 
REFERENCES (15)
1.
Antczak A. (2011). Unia Europejska. Bezpieczeństwo-strategiainteresy, WSGE, Józefów. ISBN 978-83-62753-05-5.
 
2.
Austen A. (2010). Efektywność przywództwa w organizacji publicznej, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, nr 4(12), s. 25-42. ISSN 1899-6116.
 
3.
Bezzałogowy statek powietrzny, [w:] Wikipedia, [dostęp: 2015-09-07]. Burraq – te drony to prawdziwe maszyny śmierci, Online: http://facet.wp.pl/kat,69514,t... [dostęp: 2015].
 
4.
Chodak P. (2014). Wymiana informacji w ramach Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego gwarancją bezpieczeństwa strefy Schengen, [w:] M. Sitek, I. Niedziółka, A. Ukleja (red.), Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo-prawo-społeczeństwo, WSGE, Józefów, s. 151-166. ISBN 978-83-62753-44-4.
 
5.
Ciborowski L. (2010). Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach zhierarchizowanych, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, nr 4(12), s. 79-96. ISSN 1899-6116.
 
6.
Clarke C. (2002). The Collected Stories, Gollancz Science Fiction, London. ISBN 1857983238.
 
7.
Hodas M., Human rights in postmodern situation, [w:] B. Sitek i inni (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku, Olsztyn 2012, s. 13-24.
 
8.
Kołodziński E. (red.), Modelowanie w inżynierii bezpieczeństwa, WAT, Warszawa 2015. ISBN 978-83-7938-059-6.
 
9.
Kręcikij J., Wołejszo J. (red.) (2007). Podstawy dowodzenia, AON, Warszawa. ISBN 978-83-7523-000-0.
 
10.
Misiuk A. (2013). Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa. ISBN 978-83-7641-991-6.
 
11.
Pokruszyński W. (2011). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. WSGE. Józefów. ISBN 978-83-62753-13-0.
 
12.
Winogrodzki G. (2012). Informacja jako narzędzie – wybrane aspekty historyczne, Journal of Modern Science nr 1/12, s. 279-303. ISSN 1734-2031.
 
13.
Wrzosek M. (2010). Wiedza w zarządzaniu organizacją wojskową, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, nr 4(12), s. 99-110. ISSN 1899-6116.
 
14.
Zawadzki M., Kogo zabijają amerykańskie drony? Wyborcza.pl, z 17.03.2015. tekst Online: http://wyborcza.pl/1,75477,175... [dostęp: 2015-09-07].
 
15.
Zgorzelski A. (1980), Fantastyka. Utopia. Science fiction. PWN, Warszawa. ISBN 83-01-01558-6.
 
Journals System - logo
Scroll to top