PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (169-182)
The right to participate in the assembly and association of persons employed in the public service on the basis of the case law of the European Court of Human Rights
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The evolution of the case law in the European Court of Human Rights concerning freedom of association and strike of people employed in the public service, originated after opening to other international documents, including the Conventions of the International Labor Organization. The Tribunal stated that the interpretation of provisions included in the text of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, should also take into account other documents of international importance and the practice of European countries reflecting their common values [1]. The Tribunal adjudicating in the matter of freedom of association and strike of people employed in the public service, referred, in particular, to the ILO Conventions No. 87 and 151. The first one describes the range of freedom of association and protection of trade union rights ( a right to group bargaining, support and protection of employees and employers’ interests ). Its provisions concern a wide group of workers employed in the private and public sector. Restrictions concerning participation in assemblies and associations, however, include public officials (members of the military forces and the police). When it comes to Convention No. 151, it limits the right to organize trade union activities by public employees on high management positions, employees covered by state secrets, officials governing the state, e.g. those working in ministries. Each time the Tribunal, investigative the cases in the context of ECHR, it referrers to the provisions of both Conventions in order to conclude whether the complaining entities of public administration are covered by their provisions.
 
REFERENCES (7)
1.
Garlicki, L. (red.) (2010). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz do artykułów 1–18, t. I, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
2.
Gronowska, B. (2011). Europejski Trybunał Praw Człowieka w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 
3.
Kamiński, I.C. (2015). Europejski Trybunał Praw Człowieka w roku 2014: czy to jeszcze ten sam trybunał?, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” nr 6, Olsztyn.
 
4.
Mana-Walasek, S. (2016). Korelacja autonomii jednostki z wolnością w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” rok XV, nr 2, Warszawa.
 
5.
Nowicki, M.A. (2008). Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
6.
Nowicki, M.A. (2009). Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 
7.
Sanetra, W. (2006). Europeizacja prawa a źródła polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” z. 6, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top