PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (473-488)
The preparation of police for the area of responsibilities in public safety
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper shows that the police services need to be aware of possible challenges especially in the context of non-military threats and prepare appropriate plans of action to deal with them. The article indicates the importance of personnel training and preparation for the purpose of combating emergency situations and dealing with public safety. It also highlights the usefulness of simulation as a method of deepening the knowledge and gaining practical skills in analyzing the risk (risk analysis) in complex situations. The article also indicates the requirements to prepare commanders how to identify risk factors and how to describe and evaluate them. It also presents the role of scenario planning as a method of commanders activity. The next issue described in the article is connected with command principles, legal solutions and experience. Author pointed fundamental principles of command for instance: the principle of unity of command, continuity, integration, decentralization and mutual trust and understanding of the commander and his staff. The paper shows necessity of application modern methods and techniques of training for example simulation. It enable future commanding officers to become comprehensively familiar with principles of command and during simulations to prepare them to put these principles of command into practice.
 
REFERENCES (25)
1.
1) Wolanin J., (2002), Wybrane elementy zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, EDURA, Warszawa.
 
2.
2) http://www.stat.gov.pl/1-1_pow... [data dostępu: 30.10.2011 r.].
 
3.
3) Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 
4.
4) Stec M., Płoskonka J., Prutis St., Etel L., Srocki St., (1999), System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
5.
5) Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, Dziennik Ustaw nr 43 z 2007 roku, poz. 277.
 
6.
6) Augustyniak K., (2001), Wybrane problemy szkolenia policyjnego, Wydawnictwo Współ, Szczytno.
 
7.
7) Mały słownik języka polskiego (1993), PWN, Warszawa.
 
8.
8) Bernstein P.L., (1997), Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG PRESS, Warszawa.
 
9.
9) McNamee D., (2004), Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu. Warszawa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź.
 
10.
10) Wolanin J., (2005), Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa, s. 35-39, 368fhg.
 
11.
11) Knight F.H., (1921), Risk, Uncertainty and Profit , Hart, Schaffner & Marx, Boston.
 
12.
12) Kaczmarek T., (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Diffin, Warszawa.
 
13.
13) Janik P., (2006), Metoda oceny gminy i powiatu. Przegląd Pożarniczy nr 2.
 
14.
14) Dziurzyński K., Sawicki A., (2009) Doświadczanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym [w:] Włodzimierz Fehler (red.) Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, bnw, Warszawa.
 
15.
15) Dziurzyński K., Sawicki A., (2010a) Mieszkańcy miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń [w:] Włodzimierz Fehler (red.) Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Bobollanum, Warszawa.
 
16.
16) Dziurzyński K., (2010b) Mieszkańcy małych miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń wywołanych przestępczością, [w:] M. Trombski, B. Kosowski (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice.
 
17.
17) Maliszewski G., (2006), Rozważania o metodzie. Przegląd Pożarniczy nr 7.
 
18.
18) Arrow K. J., (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 
19.
19) Podstawy dowodzenia, [red.] Kręcikij J., Wołejszo J., (2007), AON, Warszawa.
 
20.
20) Michniak J.W., (2005), Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych. AON, Warszawa.
 
21.
21) Posobiec J., (2008), Dowodzenie w warunkach ryzyka i niepewności, [w:] Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Materiały z konferencji naukowej, AON, Warszawa.
 
22.
22) Nożko K., (1985), Walka o przewagę, Wydawnictwa MON, Warszawa.
 
23.
23) Górny P., (2004), Elementy analizy decyzyjnej, AON, Warszawa.
 
24.
24) Dziurzyński K., Szadecki K., (2011) Szkolenia zawodowe funkcjonariuszy policji w ocenie ich uczestników, [w:] [w:] Magdalena Sitek, Piotr Majer (red.) Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 
25.
25) Urban A., Gudzbeler G., Kamka P., Nepelski M., Rolka A., (2009), Projekt wstępny symulatora dowodzenia działaniami Policji w sytuacjach kryzysowych. Szczytno. (materiały nie publikowane).
 
Journals System - logo
Scroll to top