PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (473-488)
Przygotowanie kadry policyjnej do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (25)
1.
1) Wolanin J., (2002), Wybrane elementy zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, EDURA, Warszawa.
 
2.
2) http://www.stat.gov.pl/1-1_pow... [data dostępu: 30.10.2011 r.].
 
3.
3) Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 
4.
4) Stec M., Płoskonka J., Prutis St., Etel L., Srocki St., (1999), System zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
5.
5) Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, Dziennik Ustaw nr 43 z 2007 roku, poz. 277.
 
6.
6) Augustyniak K., (2001), Wybrane problemy szkolenia policyjnego, Wydawnictwo Współ, Szczytno.
 
7.
7) Mały słownik języka polskiego (1993), PWN, Warszawa.
 
8.
8) Bernstein P.L., (1997), Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG PRESS, Warszawa.
 
9.
9) McNamee D., (2004), Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu. Warszawa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź.
 
10.
10) Wolanin J., (2005), Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa, s. 35-39, 368fhg.
 
11.
11) Knight F.H., (1921), Risk, Uncertainty and Profit , Hart, Schaffner & Marx, Boston.
 
12.
12) Kaczmarek T., (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Diffin, Warszawa.
 
13.
13) Janik P., (2006), Metoda oceny gminy i powiatu. Przegląd Pożarniczy nr 2.
 
14.
14) Dziurzyński K., Sawicki A., (2009) Doświadczanie bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym [w:] Włodzimierz Fehler (red.) Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, bnw, Warszawa.
 
15.
15) Dziurzyński K., Sawicki A., (2010a) Mieszkańcy miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń [w:] Włodzimierz Fehler (red.) Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Bobollanum, Warszawa.
 
16.
16) Dziurzyński K., (2010b) Mieszkańcy małych miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń wywołanych przestępczością, [w:] M. Trombski, B. Kosowski (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice.
 
17.
17) Maliszewski G., (2006), Rozważania o metodzie. Przegląd Pożarniczy nr 7.
 
18.
18) Arrow K. J., (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 
19.
19) Podstawy dowodzenia, [red.] Kręcikij J., Wołejszo J., (2007), AON, Warszawa.
 
20.
20) Michniak J.W., (2005), Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i połączonych. AON, Warszawa.
 
21.
21) Posobiec J., (2008), Dowodzenie w warunkach ryzyka i niepewności, [w:] Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Materiały z konferencji naukowej, AON, Warszawa.
 
22.
22) Nożko K., (1985), Walka o przewagę, Wydawnictwa MON, Warszawa.
 
23.
23) Górny P., (2004), Elementy analizy decyzyjnej, AON, Warszawa.
 
24.
24) Dziurzyński K., Szadecki K., (2011) Szkolenia zawodowe funkcjonariuszy policji w ocenie ich uczestników, [w:] [w:] Magdalena Sitek, Piotr Majer (red.) Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej, Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 
25.
25) Urban A., Gudzbeler G., Kamka P., Nepelski M., Rolka A., (2009), Projekt wstępny symulatora dowodzenia działaniami Policji w sytuacjach kryzysowych. Szczytno. (materiały nie publikowane).
 
Journals System - logo
Scroll to top