PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (157-170)
Psychosocial conditioning of lifelong learning
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The end of the education system is characterized by continuous widening of scope and offer for participants of universal education. On the basis of the analyzes and findings of various national and international organizations, a concept of continuing education, called lifelong learning or has been introduced. This activity is realized through a variety of forms and methods.
 
REFERENCES (5)
1.
Kowalski M., Olczak A. (red.) (2010). Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości. Wydawnictwo Impuls.
 
2.
Michalak R. (red) (2010). Edukacja całożyciowa : wybrane konteksty. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej..
 
3.
Solarczyk-Ambrozik E. (red.) (2014). Całożyciowe uczenie się. Wydawnictwo UAM.
 
4.
Ziółkowski P. (2013). Student 50+. Poradnik dla organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku.Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki.
 
Journals System - logo
Scroll to top