PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (157-170)
Psychospołeczne uwarunkowania edukacji całożyciowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ostatni okres funkcjonowania systemów edukacyjnych charakteryzuje ciągłe poszerzanie zakresu i oferty dla uczestników korzystających z powszechnej edukacji. Na podstawie analiz i ustaleń różnych organizacji krajowych i międzynarodowych wprowadzono koncepcję edukacji całożyciowej, zwanej inaczej edukacją ustawiczną lub uczeniem się przez całe życie. Działalność ta jest realizowana za pomocą różnorodnych form i metod.
 
REFERENCJE (5)
1.
Kowalski M., Olczak A. (red.) (2010). Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości. Wydawnictwo Impuls.
 
2.
Michalak R. (red) (2010). Edukacja całożyciowa : wybrane konteksty. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej..
 
3.
Solarczyk-Ambrozik E. (red.) (2014). Całożyciowe uczenie się. Wydawnictwo UAM.
 
4.
Ziółkowski P. (2013). Student 50+. Poradnik dla organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku.Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki.
 
Journals System - logo
Scroll to top