PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (113-130)
Reforming education in Poland – economization of the discourse
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article aims to analyze marketization of polish education system. The author indicates some symptoms of this process in the public discourse. The issue is analyzed in two levels. The first one covers the official documents concerning general strategy of polish education system. Second, deals with the discourse analysis of the Central Examination Committee projects, especially on the occasion of the reform of examination process. The analysis reveals that economical language appears often and directly at both levels of discourse on education. The author puts described process of marketization in the broader phenomenon which could be called hegemony of neoliberal discourse. This phenomenon was identified e.g. by German sociologist Jurgen Habermas who called it a colonization of lifeworld by systems
 
REFERENCES (21)
1.
Antczak B. (2015). Usługi edukacyjne – misja czy komercja?, „Journal of Modern Science” , nr 2/25/2015, Wydawnictwo WSGE, s. 333‒347, ISSN: 1734-2031.
 
2.
Bourdieu P., Passeron J.C. (2006). Reprodukcja, PWN, Warszawa. ISBN: 83-01-14624-9. Fairclough N. (2013). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Taylor and Francis, Kindle Edition, ISBN: 978-1405858229.
 
3.
Habermas J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, PWN, Warszawa, ISBN: 8301139587.
 
4.
Horolets A. (2008). Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ISBN: 978-83-7611-019-6.
 
5.
Marcuse H. (1991). Człowiek jednowymiarowy, PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-10041-9. van Dijk T. (2001). Badania nad dyskursem. W: T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-13532-8.
 
6.
Wrzosek T., Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, Wydawnictwo Wschód-Zachód, Łódź 2010, ISBN: 978-83-61422-16-7.
 
7.
Znaniecki F. (2001). Socjologia wychowania, PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-13461-5.
 
8.
Badanie możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania edukacyjnej wartości dodanej. Raport końcowy, men.gov.pl, 2016, http://archiwum.efs.men.gov.pl....
 
9.
-wskaznika-edukacyjnej-wartosci-dodanej-ewd (data dostępu: 20.03.2016).
 
10.
Dzierzgowska A., To nieuchwytne „coś”, monitor.edu.pl, 2013, http://www.monitor.edu.pl/feli... (data dostępu: 17.04.2013).
 
11.
Edufactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy,red. J. Sowa, K. Szadkowski, art.pl, 2011, http://ha.art.pl/wydawnictwo/k... (data dostępu: 10.02.2013),ISBN: 978-83-62574-39-1.
 
12.
Livingston S.A., Zrównywanie wyników testów (bez IRT), ,,Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”, akademia.edu.pl, 2013, http://www.academia.edu/137488... (data dostępu: 10.02.3013).
 
13.
Młodzi 2011, https://archiwum.men.gov.pl/in... (data dostępu: 10.04.2013).
 
14.
Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego, men.gov.pl, 2013, http://www.efs.men.gov.pl/imag... (data dostępu: 10.02.2013).
 
15.
Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, slideshare.net, http://www.slideshare.net/Pols... (data dostępu: 20.03.2016).
 
16.
Sadura P., Szkoła i nierówności społeczne, Amicus Europae, Warszawa 2012, feswar.org.pl,http://www.feswar.org.pl/fes20... (data dostępu: 10.02.2013).
 
17.
Sadura P., Edukacja i grzechy główne raportu Polska 2030, krytykapolityczna.pl, 2013,.
 
18.
http://www.krytykapolityczna.p... (data dostępu: 14.04.2013).
 
19.
Strategia rozwoju edukacji na lata 2007‒2013, www.cent.edu.pl/Download,9.htm.
 
20.
http://www.cie.gov.pl/HLP%5Cfi... (data dostępu: 10.04.2013).
 
21.
Wdrożenie projektu informatycznego do e-oceniania, men.gov.pl, 2013, http://www.efs.men.gov.pl/imag... (data dostępu: 10.02.2013).
 
Journals System - logo
Scroll to top