PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (113-130)
Reformowanie edukacji w Polsce – ekonomizacja dyskursu1
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu analizę zjawiska urynkowienia edukacji w Polsce poprzez wskazanie symptomów tego procesu w dyskursie publicznym. Autor rozpatruje problem na dwu poziomach. Pierwszy z nich to oficjalne dokumenty, raporty i analizy dotyczące proponowanych strategii dla polskiej edukacji. Drugi poziom koncentruje się na dyskursie projektów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, szczególnie dotyczących reformy egzaminów. Analiza dokonana przez autora pokazuje, że ekonomiczny język pojawia się często i bezpośrednio na obu poziomach dyskursu o edukacji. Opisywany proces umieszcza autor w kontekście szerszego zjawiska, które można określić jako hegemonia dyskursu neoliberalnego. Zostało ono zidentyfikowane między innymi przez Jürgena Habermasa jako kolonizacja świata przeżywanego przez system.
 
REFERENCJE (21)
1.
Antczak B. (2015). Usługi edukacyjne – misja czy komercja?, „Journal of Modern Science” , nr 2/25/2015, Wydawnictwo WSGE, s. 333‒347, ISSN: 1734-2031.
 
2.
Bourdieu P., Passeron J.C. (2006). Reprodukcja, PWN, Warszawa. ISBN: 83-01-14624-9. Fairclough N. (2013). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Taylor and Francis, Kindle Edition, ISBN: 978-1405858229.
 
3.
Habermas J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, PWN, Warszawa, ISBN: 8301139587.
 
4.
Horolets A. (2008). Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ISBN: 978-83-7611-019-6.
 
5.
Marcuse H. (1991). Człowiek jednowymiarowy, PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-10041-9. van Dijk T. (2001). Badania nad dyskursem. W: T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-13532-8.
 
6.
Wrzosek T., Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, Wydawnictwo Wschód-Zachód, Łódź 2010, ISBN: 978-83-61422-16-7.
 
7.
Znaniecki F. (2001). Socjologia wychowania, PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-13461-5.
 
8.
Badanie możliwości wykorzystania w systemie oświaty wskaźnika szacowania edukacyjnej wartości dodanej. Raport końcowy, men.gov.pl, 2016, http://archiwum.efs.men.gov.pl....
 
9.
-wskaznika-edukacyjnej-wartosci-dodanej-ewd (data dostępu: 20.03.2016).
 
10.
Dzierzgowska A., To nieuchwytne „coś”, monitor.edu.pl, 2013, http://www.monitor.edu.pl/feli... (data dostępu: 17.04.2013).
 
11.
Edufactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy,red. J. Sowa, K. Szadkowski, art.pl, 2011, http://ha.art.pl/wydawnictwo/k... (data dostępu: 10.02.2013),ISBN: 978-83-62574-39-1.
 
12.
Livingston S.A., Zrównywanie wyników testów (bez IRT), ,,Egzamin. Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej”, akademia.edu.pl, 2013, http://www.academia.edu/137488... (data dostępu: 10.02.3013).
 
13.
Młodzi 2011, https://archiwum.men.gov.pl/in... (data dostępu: 10.04.2013).
 
14.
Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego, men.gov.pl, 2013, http://www.efs.men.gov.pl/imag... (data dostępu: 10.02.2013).
 
15.
Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, slideshare.net, http://www.slideshare.net/Pols... (data dostępu: 20.03.2016).
 
16.
Sadura P., Szkoła i nierówności społeczne, Amicus Europae, Warszawa 2012, feswar.org.pl,http://www.feswar.org.pl/fes20... (data dostępu: 10.02.2013).
 
17.
Sadura P., Edukacja i grzechy główne raportu Polska 2030, krytykapolityczna.pl, 2013,.
 
18.
http://www.krytykapolityczna.p... (data dostępu: 14.04.2013).
 
19.
Strategia rozwoju edukacji na lata 2007‒2013, www.cent.edu.pl/Download,9.htm.
 
20.
http://www.cie.gov.pl/HLP%5Cfi... (data dostępu: 10.04.2013).
 
21.
Wdrożenie projektu informatycznego do e-oceniania, men.gov.pl, 2013, http://www.efs.men.gov.pl/imag... (data dostępu: 10.02.2013).
 
Journals System - logo
Scroll to top