PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (129-141)
Relation between access to public information and data protection under general data protection regulation
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to analyze the relation between the right of access to public information and the protection of personal data under General Regulation on Personal Data Protection, which will come into force from 25 May 2018. The issue is highly important for the practice of applying the Act on access to public information, for both sides, obligated entities to provide public information as well as persons whose personal data relate to. Public information may contain personal data. The EU act pointed out that public access to official documents may be considered to be in the public interest. Personal data in documents held by a public authority or a public body should be able to be publicly disclosed by that authority or body if the disclosure is provided for by law. However, it is necessary to reconcile the Member States’ legislation with public access to official documents with the right to the protection of personal data. The Polish Act on access to public information on this requirement to balance both rights does not take into account. The right to the protection of personal data does not occur at all under this Act. This right is derived from the right to privacy. At this background it is necessary to amend Polish act on access to public information with a view to provide reconciliation between public access to official documents with the right to the protection of personal data when the public interest in such disclosure is justified.
 
REFERENCES (9)
1.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P. (2010). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 
2.
Izdebski H. (2004). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: Lexis Nexis.
 
3.
Jaśkowska M. (2002). Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Toruń: TNOiK.
 
4.
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M. (2016). Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
5.
Mednis A. (2016). Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość. Warszawa: C.H. Beck.
 
6.
Sakowska-Baryła M. (2014). Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych. Wrocław: Presscom.
 
7.
Sibiga G. (2003). Dostęp do informacji publicznej a prawa do prywatności jednostki i ochrony jej danych osobowych, „Samorząd Terytorialny” 11, s. 5–11.
 
8.
Sibiga G. (2016). Dopuszczalny zakres polskich przepisów o ochronie danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wybrane zagadnienia. Warszawa: Biblioteka Monitora Prawniczego, s. 16–21.
 
9.
Zawadzka N. (2107). Komentarz do art. 86, [w:] E. Bialak-Jomaa (red.) i D. Lubasz (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 1081–1085.
 
Journals System - logo
Scroll to top