PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (259-277)
The role of quality management systems in their efforts to ensure the internal security of the state
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Quality management systems can be used by public administration bodies to improve internal security. The basic standards for such systems include the involvement of managers and employees in quality improvement, setting goals of the organization, planning activities and organizational structure to adapt to the requirements of internal and external quality, and also developing and applying quality indicators and evaluation. To achieve this goal, however, it is necessary to implement a documented quality management systems, which determines interaction of employees in all departments and at all levels of the institution in achieving quality, with the use of appropriate quality tools, which allows to identify potential obstacles to obtaining quality. Such a system must, however, each time take into account all the specificities of structures, in which it is implemented, and the type of performed tasks, and its inseparable component should be an the external and internal evaluation of the organization at all stages of its operation.
 
REFERENCES (12)
1.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
2.
Lock, D. , Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa 2002,.
 
3.
Hamrol, A., Mantura, W .Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Warszawa – Poznań 1998,.
 
4.
Bentkowski, S. Normatywne wyznaczniki jakości administracji publicznej, Lublin 2006 – praca doktorska (niepublikowana).
 
5.
Stoner, J., Freeman, R. E., Gilbert D. R.: Kierowanie, Warszawa 1998,.
 
6.
Bugdol M., Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Opole 2001,.
 
7.
Szczepańska, K.: Kompleksowe Zarządzenie Jakością TQM, Warszawa 1998,.
 
8.
Dahlaord, J. J., Kristensen, K. Kanji G. K .: Podstawy zarządzania jakością, Warszawa 2000,.
 
9.
Norma PN EN ISO 9001:2001,.
 
10.
Mikułowski, M., Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym i problemy edukacji w dziedzinie administracji [w:] Jakość w administracji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej”, Łódź 2001,.
 
11.
Sokołewicz, W., Srzednicki A., ISO System zarządzania jakością, Warszawa 2004,.
 
12.
Moszoro, M., Obłuski, M., Posern-Zielińska, A., Turowski, B. Wójcik, M., Wysocki, S., Efektywne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej, Warszawa 2002,.
 
Journals System - logo
Scroll to top