PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (259-277)
Rola systemów zarządzania jakością w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (12)
1.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
2.
Lock, D. , Podręcznik zarządzania jakością, Warszawa 2002,.
 
3.
Hamrol, A., Mantura, W .Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Warszawa – Poznań 1998,.
 
4.
Bentkowski, S. Normatywne wyznaczniki jakości administracji publicznej, Lublin 2006 – praca doktorska (niepublikowana).
 
5.
Stoner, J., Freeman, R. E., Gilbert D. R.: Kierowanie, Warszawa 1998,.
 
6.
Bugdol M., Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Opole 2001,.
 
7.
Szczepańska, K.: Kompleksowe Zarządzenie Jakością TQM, Warszawa 1998,.
 
8.
Dahlaord, J. J., Kristensen, K. Kanji G. K .: Podstawy zarządzania jakością, Warszawa 2000,.
 
9.
Norma PN EN ISO 9001:2001,.
 
10.
Mikułowski, M., Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym i problemy edukacji w dziedzinie administracji [w:] Jakość w administracji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej”, Łódź 2001,.
 
11.
Sokołewicz, W., Srzednicki A., ISO System zarządzania jakością, Warszawa 2004,.
 
12.
Moszoro, M., Obłuski, M., Posern-Zielińska, A., Turowski, B. Wójcik, M., Wysocki, S., Efektywne Metody Zarządzania w Administracji Publicznej, Warszawa 2002,.
 
Journals System - logo
Scroll to top