PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (555-572)
The risk of the decision in common security of an entity
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The global security of an entity (an individual, business, institution, urban area, municipality, district, etc.) is not a stable or permanent state that is enjoyed by an entity throughout its existence. To ensure a satisfactory level of global security, an entity has to initiate preventive measures, it has to prepare for, respond to and effectively counteract the consequences of a materialized risk. At every stage of this process, vital decisions are made as regards the course of actions whose combined effect should minimize the adverse consequences of a threat. The relevant decisions are made in the face of a high number of mutually interactive factors which significantly influence the outcomes of the decision-making process. It entails the risk that the actual costs and losses will be much greater in magnitude than those anticipated at various stages of the decision-making process. A clear set of criteria for assessing decision quality is needed for optimal decision-making. This study proposes criteria for evaluating decision quality and the relevant risks in the decision-making process that aims to ensure the operational security of entities. The optimization process based on the proposed criteria has been illustrated with an example
 
REFERENCES (7)
1.
Kołodziński E. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w Rzeczypospolitej Polskiej, Czasopismo internetowe „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, http://www.ptib.pl/component/r... [2.06.2011].
 
2.
Kołodziński E. (2009), Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Czasopismo internetowe “Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, http://www.ptib.pl/component/r... [2.06.2011].
 
3.
Kołodziński E. (2004), Zagrożenia bezpieczeństwa i organizacja przeciwdziałania ich skutkom, http://www.infocorp.com.pl/pub... [2.06.2011].
 
4.
Kaczmarek T. (2006), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujecie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin.
 
5.
Kołodziński E. (2011), Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem powszechnym, Czasopismo internetowe “Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, http://www.ptib.pl/component/r... [2.06.2011].
 
6.
Pritczard C. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach, teoria i praktyka, Warszawa, WIG-PRESS.
 
7.
Kiliński A. (1979), Jakość, Warszawa, Wydawnictwo NaukowoTechniczne.
 
Journals System - logo
Scroll to top