PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (555-572)
Ryzyko decyzji w bezpieczeństwie powszechnym podmiotu
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (7)
1.
Kołodziński E. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w Rzeczypospolitej Polskiej, Czasopismo internetowe „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, http://www.ptib.pl/component/r... [2.06.2011].
 
2.
Kołodziński E. (2009), Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Czasopismo internetowe “Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, http://www.ptib.pl/component/r... [2.06.2011].
 
3.
Kołodziński E. (2004), Zagrożenia bezpieczeństwa i organizacja przeciwdziałania ich skutkom, http://www.infocorp.com.pl/pub... [2.06.2011].
 
4.
Kaczmarek T. (2006), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujecie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin.
 
5.
Kołodziński E. (2011), Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem powszechnym, Czasopismo internetowe “Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”, http://www.ptib.pl/component/r... [2.06.2011].
 
6.
Pritczard C. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach, teoria i praktyka, Warszawa, WIG-PRESS.
 
7.
Kiliński A. (1979), Jakość, Warszawa, Wydawnictwo NaukowoTechniczne.
 
Journals System - logo
Scroll to top