PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (163-178)
Securing the best interests of the child in the Polish legislation on foreigners
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study attempted to find out whether the Polish legislation acts provide the best interests of the child, due to the international standard in Article. 3.1 The Convention on the Rights of the Child, was taken into consideration. After a period of transformation in Poland, there was a change in the national procedure for determining refugee status, including unaccompanied children. Amended several times Act on foreigners, and recently implemented EU rules to the Act on foreigners in 2013 and amending the act of granting foreigners with international protection. Subject of research: Analysis of Polish legislation on foreigners Purpose of research: The subject of this thesis concerns whether the polish legislation acts on foreigners has secured the best interest of the child. Methods: analysis, synthesis
 
REFERENCES (12)
1.
Chlebny J., Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa 2011;.
 
2.
Habscheid W. J., Europeizacja prawa cywilnego procesowego, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997;.
 
3.
Lang W., Prawa podmiotowe i prawa człowieka [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2014;.
 
4.
Mik C., Zbiorowe prawa człowieka, Toruń 1992;.
 
5.
Redelbach A., Sądy a ochrona praw człowieka, Toruń 1999;.
 
6.
Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i dyrektywa jego stosowania (w:) Konwencja O Prawach Dziecka. Analiza i Wykładnia, Poznań 1999.
 
7.
 
9.
 
10.
Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. ZSM/500/5/2012/AJ.
 
11.
Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. RPO-695531-V/12/MS.
 
12.
Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. RPO-695531-V/12/ŁK.
 
Journals System - logo
Scroll to top