PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (163-178)
Securing the best interests of the child in the Polish legislation on foreigners
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (12)
1.
Chlebny J., Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa 2011;.
 
2.
Habscheid W. J., Europeizacja prawa cywilnego procesowego, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997;.
 
3.
Lang W., Prawa podmiotowe i prawa człowieka [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2014;.
 
4.
Mik C., Zbiorowe prawa człowieka, Toruń 1992;.
 
5.
Redelbach A., Sądy a ochrona praw człowieka, Toruń 1999;.
 
6.
Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i dyrektywa jego stosowania (w:) Konwencja O Prawach Dziecka. Analiza i Wykładnia, Poznań 1999.
 
7.
 
9.
 
10.
Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. ZSM/500/5/2012/AJ.
 
11.
Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. RPO-695531-V/12/MS.
 
12.
Wystąpienie generalne do Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. RPO-695531-V/12/ŁK.
 
Journals System - logo
Scroll to top