PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (47-56)
The armed forces of the Visegrad Group’s states in the subregional formations for peace keeping and crisis operations
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study contents a review of selected areas dedicated to the military cooperation between the states of the Visegrad Group. It reveals its evolution from the simple forms, e.g. joint inspections through the framework of the Treaty on the Conventional Forces in Europe, including participation in the missions of the international organisations like in the common Multinational Division Central-South (MND-CS), until forming the joint Battle Group for the European Union. Visegrad Group states through cooperation with the new European structures returned to the area and the European defense structures. In particular, the role of ties with NATO structures and defense policy of the European Union. An important element of the V4 countries cooperation was the signing of a memorandum on the establishment of joint military units. Creating a common battle group is in progress. Currently invited to Ukraine to work well. It is anticipated That Eventually this battle group created in 2016.
 
REFERENCES (6)
1.
M.K., A.I., „Polska Zbrojna” nr 18-19(641) z 3 maja 2009, Integracja wyszehradzka.
 
2.
Kłudka P., Marcinkowski C., „Wojsko i Wychowanie” 4/1996, Pierwsze ogólnoeuropejskie porozumienie rozbrojeniowe.
 
3.
Marcinkowski C., „Wojsko i Wychowanie” 4/1996, Weryfikacja postanowień traktatu.
 
4.
Marcinkowski C., red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, wyd. Officina Simonidis, Zamość 2010, Wielonarodowe jednostki wojskowe państw Europy Środkowo-Wschodniej do misji/operacji pokojowych jako element integracji (1995-2005) [w:] Europa ŚrodkowoWschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny,.
 
5.
Tyszkiewicz A., kier. red. „Przegląd Wojsk Lądowych” dodatek do nr 8, Warszawa 2004, Doświadczenia i wnioski z przygotowania i udziału pierwszej zmiany Dywizji Międzynarodowej w misji stabilizacyjnej w Iraku,.
 
6.
„Przegląd Wojsk Lotniczych” nr 9/2009, Inauguracja HAW.
 
Journals System - logo
Scroll to top