PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (47-56)
Siły zbrojne państw Grupy Wyszehradzkiej w subregionalnych formacjach przeznaczonych do operacji pokojowych i kryzysowych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (6)
1.
M.K., A.I., „Polska Zbrojna” nr 18-19(641) z 3 maja 2009, Integracja wyszehradzka.
 
2.
Kłudka P., Marcinkowski C., „Wojsko i Wychowanie” 4/1996, Pierwsze ogólnoeuropejskie porozumienie rozbrojeniowe.
 
3.
Marcinkowski C., „Wojsko i Wychowanie” 4/1996, Weryfikacja postanowień traktatu.
 
4.
Marcinkowski C., red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, wyd. Officina Simonidis, Zamość 2010, Wielonarodowe jednostki wojskowe państw Europy Środkowo-Wschodniej do misji/operacji pokojowych jako element integracji (1995-2005) [w:] Europa ŚrodkowoWschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny,.
 
5.
Tyszkiewicz A., kier. red. „Przegląd Wojsk Lądowych” dodatek do nr 8, Warszawa 2004, Doświadczenia i wnioski z przygotowania i udziału pierwszej zmiany Dywizji Międzynarodowej w misji stabilizacyjnej w Iraku,.
 
6.
„Przegląd Wojsk Lotniczych” nr 9/2009, Inauguracja HAW.