PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (143-156)
Computer systems allocated for the supervision of the flow of the population in the European Union
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The situation in Europe is dynamic. It is especially about an sphere of the safety. Threats which currently are the most media, it the ones associated with the inflow of great masses of refugees. Bodies of the European Union and services appointed to the border protection and safeties of the population are using the various legal and logistic instrumentation. Implemented already or currently implemented computer systems are included in a palette of such action and ways. They are chosen from them with subject of the present article.
 
REFERENCES (14)
1.
Beczała J. (red.), (1998). Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht, Łódź.
 
2.
Droździkowska M. (2008). Schengen z perspektywy polskich doświadczeń, MSWiA, Warszawa, PDF.
 
3.
Hebda A., Hofman P. (2008). Przygotowanie organów administracji publicznej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen – budowa Polskiego Komponentu SIS, MSWiA, Warszawa, PDF.
 
4.
Maksimczuk A., Sidorowicz L. (2007). Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa.
 
5.
Podręcznik użytkownika Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), PDF (23.03.2016).
 
6.
Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach. Stan na 2007 ujednolicony. PDF (22.03.2016).
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
Journals System - logo
Scroll to top