PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (143-156)
Systemy informatyczne przeznaczone do nadzoru nad przepływem ludności w Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sytuacja w Europie jest dynamiczna. Chodzi zwłaszcza o sferę bezpieczeństwa. Zagrożenia, jakie aktualnie są najbardziej medialnymi, to te związane z napływem wielkich mas uchodźców. Organy Unii Europejskiej oraz służby powołane do ochrony granic i bezpieczeństwa ludności posługują się rozmaitym instrumentarium prawnym i logistycznym. Do palety takich działań i sposobów należą wprowadzone już lub aktualnie wprowadzane systemy informatyczne. Wybrane z nich są tematem niniejszego artykułu.
 
REFERENCJE (14)
1.
Beczała J. (red.), (1998). Układ z Schengen. Współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht, Łódź.
 
2.
Droździkowska M. (2008). Schengen z perspektywy polskich doświadczeń, MSWiA, Warszawa, PDF.
 
3.
Hebda A., Hofman P. (2008). Przygotowanie organów administracji publicznej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen – budowa Polskiego Komponentu SIS, MSWiA, Warszawa, PDF.
 
4.
Maksimczuk A., Sidorowicz L. (2007). Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa.
 
5.
Podręcznik użytkownika Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), PDF (23.03.2016).
 
6.
Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach. Stan na 2007 ujednolicony. PDF (22.03.2016).
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
Journals System - logo
Scroll to top