PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (165-180)
Sytuacja i problemy związane z edukacją dzieci-cudzoziemców w polskiej szkole
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
ABSTRACT
Iwona Babiak subject of the article is to educate the children of immigrants and the associated challenges. These issues often arises in the context of integration (adaptation) immigrants than in the debates on purely educational school children. The school is a key place for the process of integration. Is important in this context, the attitude of the teacher and his commitment. For the school environment and children's education, this means that the work of the teacher in a multicultural classroom must take into account a number of actions addressed both to students from areas with different cultural patterns and the Polish students. The teacher should create a class specifically conceived to make a positive platform for the integration and opening of all students to know each other.
 
REFERENCES (2)
1.
V. Todorovska-Sokolovska, Dzieci imigrantów. Nowe edukacyjne wyzwanie dla polskich szkół, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009.
 
2.
M. Tur, Droga do uzyskania ochrony w Polsce, Materiały dla nauczycieli pracującymi z dziećmi uchodźczymi, Polska Akcja Humanitarna.
 
Journals System - logo
Scroll to top