PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (301-328)
The rights of foreigners in Polish Administrative Procedure – selected issues
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays, more and more attention is being paid to the issues of human rights. This applies not only to the first generation of human rights but also to political, economic, social and cultural rights. The guarantees for the protection and the execution of these rights should be enshrined in the provisions of the code of administrative procedure which governs proceedings before public administration bodies. However, taking into consideration today’s diverse and multicultural society, the administrative procedure seems to be not flexible enough and insufficient to ensure the protection of the constitutional rights and freedoms of foreigners. Purpose of research: The aim of this paper is to analyze the adopted procedural solutions in proceedings before public administration bodies when one of the parties is a foreigner. This paper will focus on selected institutions of the administrative procedure in the context of the protection and implementation of the fundamental constitutional rights and freedoms of every person.
 
REFERENCES (15)
1.
Baaij C. J. W., “The EU Policy on Institutional Multilingualism: Between Principles and Practicality”, International Journal of Language and Law, 1 (2012).
 
2.
Czarnecki P., Komentarz. Ustawa o języku polskim, Warszawa 2014.
 
3.
European Parliament, „Culture and education”, Fact Sheets On The European Union, PE 600.418.
 
4.
Kamiński M., „Postępowania administracyjne szczególne (odrębne) w sprawach uregulowanych w ustawach o cudzoziemcach oraz o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 2011 (8).
 
5.
Mańko R., “Legal aspects of EU multilingualism”, European Parliamentary Research Service, PE 595.914.
 
6.
Mostowik P., Żukowski W., Ustawa o języku polskim. Komentarz, Warszawa 2001.
 
7.
Schilling T., “Language Rights in the European Union”, German Law Journal Vol. 09 No. 10 (2008).
 
8.
Skibińska E., Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem, Warszawa 2012.
 
9.
Skora A., „Wniesienie podania w języku mniejszości narodowej do organu administracji publicznej”, Gdańskie studia prawnicze, (red. A. Szmyt), t. XIV, 2005.
 
10.
Trzciński J., Wiącek M., „Znaczenie art. 27 Konstytucji dla statusu jednostki w RP”, Państwo Prawa – Parlamentaryzm – Sądownictwo Konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki-Sochackiego, (red. A. Jamróz), Białystok 2012.
 
11.
Wencel K., “Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej”, Analizy Raporty Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, 4, 2009.
 
12.
Wiltos A., „Znaczenie art. 27 Konstytucji dla ochrony praw i wolności jednostki”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2013/Nr 4 (16).
 
Journals System - logo
Scroll to top