PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (249-268)
Multi-dimensional risk – myth or reality. In search of etiology of a “twirling” post-modern world
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Socio-political and economic changes have brought great overvaluation in the functioning of societies. The feature of the last two years is the increase of new types of risk and development of problems perceived as social pathologies. The authors attempt to analyse this phenomenon in socio- pedagogical terms, indicating types of threats, dynamics of their development as well as multi-dimensional consequences. Remarks presented above and below are not intended to intimidate the Reader or to ideologize, but to draw attention to the fact, that pedagogy (especially social one) and the pedagogues take shared responsibility for unambiguity in showing social shallows and reefs, moral, educational lacks and imperfections, from which the youth suffer the most. If we aim at becoming educators in the full sense of the word, we must call the Evil and the Good by their proper names (Galarowicz, 2011, p. 67). This is the only way to build frames of a healthy society.
 
REFERENCES (19)
1.
Arens P. (2009), Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie, Media Rodzina, Warszawa.
 
2.
Biedroń M. (2006). Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej, Impuls, Warszawa.
 
3.
Carens P. (2011). Out of the Shadows, Hazelden Publishing Center City, Minnesota.
 
4.
Galarowicz J., Nowy elementarz etyczny, Pertus, Kraków.
 
5.
Gender podoba się tylko elitom, rozmowa z prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem, „Plus Minus” 2013, 31 XI – 1 XII.
 
6.
Jarosz M. (2005). Transformacja tu i teraz W: Wygrani i przegrani polskiej transformacji, M. Jarosz (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
7.
Jędrzejko, M. (2015). Zawirowany świat ponowoczesności, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Toruń.
 
8.
Kołodziejski K. (2014). Niewolnicy ciała, „Plus Minus” 6–7 XII.
 
9.
Kowalczyk S. (1995). Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek-społeczność-wartość, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
10.
Mariański J. (2003). Religijność w procesie zmian, PAX, Warszawa 1990.
 
11.
Radziewicz-Winnicki A., Wołk Z., Dylematy współczesnej pedagogiki społecznej w realiach niepokojącej współczesności. W: Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka, Z. Dacko-Pikiewicz, I. Emmerová (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA, Toruń.
 
12.
Raport OXFAM, 2015.
 
13.
Reviev of evidence on health of air pollution – REVIHAAO Project, WHO, Kopenhaga 2013.
 
14.
Sarzała D. (2007). Pedagogiczne aspekty zagrożeń ekologicznych, „Artes Liberales”, rok II nr 2(3), Pułtusk, „Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora”.
 
15.
Sarzała D. (2009). Seksoholizm – identyfikacja problemu. w: E. Łuczak (red.)., Nowe oblicza uzależnień, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn.
 
16.
Skonieczny J. (2008). Istota ekspansywności. W: Kwaśnicki W., Ekspansywność rozwoju krajów i regionów, Wydawnictwo PW, Wrocław.
 
17.
Samobójstwo Wuja Sama. Rozmowa z Francisem Fukuyamą, „Gazeta Wyborcza” 2014, 20–21 XII, s. 26.
 
18.
Wajsprych D. (2010). Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej, „Forum Oświatowe”, nr 2(43).
 
19.
Wywiad z prof. Z. Kosyrzem, zapis elektroniczny, 30.03.2015 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top