PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (249-268)
Wielowymiarowe ryzyko – mit czy rzeczywistość. Wposzukiwaniu etiologii „zawirowanego” świata ponowoczesności
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany społeczno-polityczne i gospodarcze przyniosły wielkie przewartościowania w funkcjonowaniu społeczeństw. Cechą ostatnich dwóch lat jest narastanie nowych typów ryzyka oraz rozwój problemów określanych jako patologie społeczne. Autorzy podejmują próbę analizy tego zjawiska w perspektywie socjologiczno-pedagogicznej, wskazując na typy zagrożeń, dynamikę ich rozwoju oraz wielowymiarowe konsekwencje. Zaprezentowane powyżej i poniżej uwagi nie są próbą straszenia Czytelnika czy ideologizowania, ale zwrócenia uwagi, że pedagogika (szczególnie społeczna) i pedagodzy ponoszą współodpowiedzialność za jednoznaczne ukazywanie mielizn i raf społecznych, moralnych, edukacyjnych, braków i niedoskonałości, których ofiarami stają się przede wszystkim ludzie młodzi. Jeśli chcemy być wychowawcami w pełnym tego słowa znaczeniu, musimy zło i dobro nazywać po imieniu (Galarowicz, 2011, s. 67), gdyż tylko takie postępowanie buduje ramy zdrowego społeczeństwa.
 
REFERENCJE (19)
1.
Arens P. (2009), Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie, Media Rodzina, Warszawa.
 
2.
Biedroń M. (2006). Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej, Impuls, Warszawa.
 
3.
Carens P. (2011). Out of the Shadows, Hazelden Publishing Center City, Minnesota.
 
4.
Galarowicz J., Nowy elementarz etyczny, Pertus, Kraków.
 
5.
Gender podoba się tylko elitom, rozmowa z prof. Zbigniewem Lwem-Starowiczem, „Plus Minus” 2013, 31 XI – 1 XII.
 
6.
Jarosz M. (2005). Transformacja tu i teraz W: Wygrani i przegrani polskiej transformacji, M. Jarosz (red.), Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
7.
Jędrzejko, M. (2015). Zawirowany świat ponowoczesności, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Toruń.
 
8.
Kołodziejski K. (2014). Niewolnicy ciała, „Plus Minus” 6–7 XII.
 
9.
Kowalczyk S. (1995). Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek-społeczność-wartość, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
10.
Mariański J. (2003). Religijność w procesie zmian, PAX, Warszawa 1990.
 
11.
Radziewicz-Winnicki A., Wołk Z., Dylematy współczesnej pedagogiki społecznej w realiach niepokojącej współczesności. W: Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka, Z. Dacko-Pikiewicz, I. Emmerová (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA, Toruń.
 
12.
Raport OXFAM, 2015.
 
13.
Reviev of evidence on health of air pollution – REVIHAAO Project, WHO, Kopenhaga 2013.
 
14.
Sarzała D. (2007). Pedagogiczne aspekty zagrożeń ekologicznych, „Artes Liberales”, rok II nr 2(3), Pułtusk, „Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora”.
 
15.
Sarzała D. (2009). Seksoholizm – identyfikacja problemu. w: E. Łuczak (red.)., Nowe oblicza uzależnień, Wydawnictwo UW-M, Olsztyn.
 
16.
Skonieczny J. (2008). Istota ekspansywności. W: Kwaśnicki W., Ekspansywność rozwoju krajów i regionów, Wydawnictwo PW, Wrocław.
 
17.
Samobójstwo Wuja Sama. Rozmowa z Francisem Fukuyamą, „Gazeta Wyborcza” 2014, 20–21 XII, s. 26.
 
18.
Wajsprych D. (2010). Jednostka wobec sumienia. Między rygoryzmem a relatywizmem refleksji pedagogicznej, „Forum Oświatowe”, nr 2(43).
 
19.
Wywiad z prof. Z. Kosyrzem, zapis elektroniczny, 30.03.2015 r.
 
Journals System - logo
Scroll to top