PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (491-517)
Threats from extremist groups
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Extremism was very limited in the countries of ‘people’s democracy’. It was a result of strong influence of political and police regime. Propaganda information and symbols of different extreme left-wing and right-wing groups were found only in western countries. However, it doesn’t mean that the extremist groups didn’t exist in the 80s. Increased activity of skinheads (as nationalists) and anarchists ( in form of punks) was noticed in the second half of the 80’s and first half of the 90’s. Their activity was associated mainly with groups of football hooligans and music which accompanied them, and to some extent with ideas promoted by them. Modern extremism is far more dangerous and infects larger and larger groups of youth population with its ideas. What is worse, the phenomenon of extremism becomes more and more ‘mutated’ and resistant to a variety of measures undertaken by the state. Although there is still a lack of social acceptance, the last decade’s events show that extremism is undergoing a slow and continuous process of putting words into action. Effective countermeasures against extremist practices include the fight with their negative symptoms, which, cannot be limited only to prevention activities or action aimed at making extremist organizations illegal. There is a strong need to create the system for preventing and fighting extremism, similar to that for combatting terrorism. Educational programmes for youngsters, parents and teaching personnel should be of fundamental importance to the issue in question.
 
REFERENCES (19)
1.
J. Tokarski, 1980; Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa, PWN;.
 
2.
 
3.
R. Tokarczyk, Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego, [w:] (red.), E. Olszewski, Doktryna i ruch współczesnego ekstremizmu politycznego, 2004, Lublin, Wydawnictwo UMCS;.
 
4.
K. Karolczak, Uwarunkowania i źródła ekstremizmu politycznego, [w:] (red.) E. Olszewski, Doktryna i ruch współczesnego ekstremizmu politycznego, 2004, Lublin Wydawnictwo UMCS;.
 
5.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamachy_w_Norwegii_(2011); 3 listopada 2011 r.
 
6.
Por. L. M. Nijakowski, Neofaszyzm za rogiem; http://www.racjonalista.pl, 27 października 2011.
 
7.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Zadruga_(organizacja) 28 października 2011 r.
 
8.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock_Against_Communism; 28 października 2011 r.
 
9.
Http://www.federacja-anarchistyczna.pl/ 30 października 2011 r.
 
10.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Anarchistyczna; 30 października 2001 r.
 
11.
tamże, 30 października 2001 r.
 
12.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Squat; 30 października 2011 r.
 
13.
P. Malendowicz, (red.) Kierunki zmian społecznych w publicystyce anarchistycznej lat dziewięćdziesiątych; W. T. Godlewski, K. Polus-Rogalska, M. Strzelecki, J. Knopek Świat Idei i Polityki; Bydgoszcz 2001,.
 
14.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Skinheads_Against_Racial_Prejudice 31 października 2011 r.
 
15.
L. M. Nijakowski, Neofaszyzm za rogiem, http://www.racjonalista.pl/ind...; 27 października 2011r.
 
16.
L. M. Nijakowski, Neofaszyzm.., 27 października 2011r.
 
17.
Przeciw ekstremizmowi, http://fzp.net.pl/opinie/przec...; 27 października 2011r.
 
18.
D. Szlachter, W. Kaczorowski, Z. Muszyński, P. Potejko, P. Chomentowski, T. Borzoł, Metody eliminowania zjawiska radykalizacji stosowane w Holandii, [w] Radykalizacja poglądów w społecznościach muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej Polska- Holandia- Wielka Brytania; 2012, Wydawnictwo WSPol. Szczytno;.
 
19.
Raport z badań – „Badanie metod eliminowania zjawiska radykalizacji stosowanych w Holandii i Wielkiej Brytanii” prowadzonych w ramach projektu „Rozpoznanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku radykalizacji poglądów religijnych wśród wyznawców islamu mieszkających w RP - jako element krajowego systemu wczesnego wykrywania zagrożeń o charakterze terrorystycznym” 2011; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 
Journals System - logo
Scroll to top