PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (491-517)
Zagrożenia ze strony ugrupowań ekstremistycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (19)
1.
J. Tokarski, 1980; Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa, PWN;.
 
2.
 
3.
R. Tokarczyk, Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego, [w:] (red.), E. Olszewski, Doktryna i ruch współczesnego ekstremizmu politycznego, 2004, Lublin, Wydawnictwo UMCS;.
 
4.
K. Karolczak, Uwarunkowania i źródła ekstremizmu politycznego, [w:] (red.) E. Olszewski, Doktryna i ruch współczesnego ekstremizmu politycznego, 2004, Lublin Wydawnictwo UMCS;.
 
5.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamachy_w_Norwegii_(2011); 3 listopada 2011 r.
 
6.
Por. L. M. Nijakowski, Neofaszyzm za rogiem; http://www.racjonalista.pl, 27 października 2011.
 
7.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Zadruga_(organizacja) 28 października 2011 r.
 
8.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock_Against_Communism; 28 października 2011 r.
 
9.
Http://www.federacja-anarchistyczna.pl/ 30 października 2011 r.
 
10.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja_Anarchistyczna; 30 października 2001 r.
 
11.
tamże, 30 października 2001 r.
 
12.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Squat; 30 października 2011 r.
 
13.
P. Malendowicz, (red.) Kierunki zmian społecznych w publicystyce anarchistycznej lat dziewięćdziesiątych; W. T. Godlewski, K. Polus-Rogalska, M. Strzelecki, J. Knopek Świat Idei i Polityki; Bydgoszcz 2001,.
 
14.
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Skinheads_Against_Racial_Prejudice 31 października 2011 r.
 
15.
L. M. Nijakowski, Neofaszyzm za rogiem, http://www.racjonalista.pl/ind...; 27 października 2011r.
 
16.
L. M. Nijakowski, Neofaszyzm.., 27 października 2011r.
 
17.
Przeciw ekstremizmowi, http://fzp.net.pl/opinie/przec...; 27 października 2011r.
 
18.
D. Szlachter, W. Kaczorowski, Z. Muszyński, P. Potejko, P. Chomentowski, T. Borzoł, Metody eliminowania zjawiska radykalizacji stosowane w Holandii, [w] Radykalizacja poglądów w społecznościach muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej Polska- Holandia- Wielka Brytania; 2012, Wydawnictwo WSPol. Szczytno;.
 
19.
Raport z badań – „Badanie metod eliminowania zjawiska radykalizacji stosowanych w Holandii i Wielkiej Brytanii” prowadzonych w ramach projektu „Rozpoznanie, przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku radykalizacji poglądów religijnych wśród wyznawców islamu mieszkających w RP - jako element krajowego systemu wczesnego wykrywania zagrożeń o charakterze terrorystycznym” 2011; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 
Journals System - logo
Scroll to top