PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (185-200)
Knowledge management in the digital age as a strategic challenge for HR in the modern organization
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has made security a central challenge in the service sector. It applies equally to customers and employees of service organizations. The article discusses the sources of security threats in services in connection with the COVID-19 pandemic, which result from the feature of services, which is the interactivity of services and activities carried out to increase the level of security in services.
 
REFERENCES (16)
1.
Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
Daszkiewicz M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 
3.
Gomółka Z. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
4.
Hagel J., Brown J.S. (2006). Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
5.
Kaczmarek M. (2010). Gigabajty wiedzy, „Personel i Zarządzanie”, 11.
 
6.
Kozielecki J. (1987). Motywacja hubrystyczna – krótka rozprawa o o nienasyceniu, „Problemy”, 8.
 
7.
Lucke R. (2003). Jak zatrudnić i zatrzymać najlepszych, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
 
8.
Ludwiczyński A. (2002). Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 
9.
Moszoro B. (2006). Organizacyjne uczenie się jako czynnik sprzyjający innowacyjności pracy, „Humanizacja Pracy”, Wydawnictwo Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, wyd. 4–5, Płock.
 
10.
Nowacki R., Staniewski M.W. (2010). Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, R. Nowacki, M.W. Staniewski, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
11.
Nowicka K. (2019). Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
12.
Poniatowska-Jaksch, Sobiecki R. (2019). Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
14.
Wodecki A. (2018). Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji, edu-Libri, Łódź.
 
15.
Zieliński B. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
16.
Zienkowski L. (2003). Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top