PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (185-200)
Zarządzanie wiedzą w erze cyfrowej jako strategiczne wyzwanie dla działu HR we współczesnej organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 spowodowała, że centralnym wyzwaniem w sektorze usług stało się bezpieczeństwo. Odnosi się ono w jednakowym stopniu do klientów, jak też pracowników organizacji usługowych. W artykule omówiono źródła zagrożeń bezpieczeństwa w usługach w związku z pandemią COVID-19, które wynikają z cechy usług, jaką jest ich interaktywność, oraz działania prowadzone na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w usługach.
 
REFERENCJE (16)
1.
Armstrong M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
Daszkiewicz M. (2008). Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 
3.
Gomółka Z. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
4.
Hagel J., Brown J.S. (2006). Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
5.
Kaczmarek M. (2010). Gigabajty wiedzy, „Personel i Zarządzanie”, 11.
 
6.
Kozielecki J. (1987). Motywacja hubrystyczna – krótka rozprawa o o nienasyceniu, „Problemy”, 8.
 
7.
Lucke R. (2003). Jak zatrudnić i zatrzymać najlepszych, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
 
8.
Ludwiczyński A. (2002). Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 
9.
Moszoro B. (2006). Organizacyjne uczenie się jako czynnik sprzyjający innowacyjności pracy, „Humanizacja Pracy”, Wydawnictwo Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, wyd. 4–5, Płock.
 
10.
Nowacki R., Staniewski M.W. (2010). Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, R. Nowacki, M.W. Staniewski, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
11.
Nowicka K. (2019). Biznes cyfrowy. Perspektywa innowacji cyfrowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
12.
Poniatowska-Jaksch, Sobiecki R. (2019). Cyfryzacja a przedsiębiorstwo, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
13.
Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
14.
Wodecki A. (2018). Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji, edu-Libri, Łódź.
 
15.
Zieliński B. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
16.
Zienkowski L. (2003). Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top