PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (167-178)
Zoom fatigue among teenagers
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze a new social phenomenon that appeared during the SARS-CoV-2 pandemic, i.e. zoom fatigue. Zoom fatigue is the result of fatigue from long-term conferences, which can also be related to long-term school lessons during distance learning. The main considerations will focus on teenagers, namely on the impact of zoom fatigue on teenagers in Polish schools and on observation of students from technical secondary schools by a school psychologist. This paper, based on the results of research conducted at Stanford University and by Social Changes, is also an attempt to answer the questions: what risks may arise from the phenomenon of zoom fatigue and the threat posed by distance learning for teenagers in the era of Covid-19. It will also attempt to answer the question of how to help students cope with the fatigue of long distance school activities and find ways to help teens deal with isolation and the negative effects of zoom fatigue and find ways to overcome zoom fatigue.
 
REFERENCES (7)
1.
Grabowski M. (2021). Raport. Badania postaw wobec nauczania zdalnego. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.
 
2.
Jędrzejko M. (red. nauk.) (2015). Uzależnienia behawioralne. Wydawnictwo: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR.
 
3.
Kaczmarek T. (2008). Mass media przyczyną lęków społecznych. Preteksty, 24, s. 24‒32.
 
4.
Konopka B. (2020). Fobia społeczna, hikikomori, kokonizm ‒ o potrzebie odosobnienia w społeczeństwie informatycznym. Katowice.
 
5.
Krzystanek M. (2010). Hikikomori. Cień miasta. W: Bańka A. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej. Poznań: Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 
6.
Lessler J., Grabowski M.K. (2021). Household COVID-19 risk and in-person schooling. WWW.science.org.
 
7.
Sarnowski P., Dominiak R., Wycofanie społeczne w dobie pandemii Covid-19: stary problem – nowe ofiary. Kultura i Wychowanie 1 (19) 2021 s. 25–40.
 
Journals System - logo
Scroll to top