PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (167-178)
Zoom fatigue wśród nastolatków
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest analiza nowego zjawiska społecznego, które pojawiło się w czasie pandemii SARS-CoV-2, a którym jest zoom fatigue. Zoom fatigue to wynik zmęczenia długotrwałymi konferencjami, które można również odnieść do długotrwałych zajęć lekcyjnych w szkole podczas nauki zdalnej. Główne rozważania będą skupiały się na nastolatkach, a mianowicie na tym, jaki wpływ ma zoom fatigue na nastolatków w polskich szkołach, oraz obserwacji uczniów z technikum przez psychologa szkolnego. Niniejsza praca, na podstawie wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda oraz przez Social Changes, jest również próbą odpowiedzi na pytania: jakie zagrożenia mogą wyniknąć ze zjawiska zoom fatigue oraz jakie zagrożenie niesie dla nastolatków nauka zdalna w dobie Covid-19. Zostanie również podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak pomóc uczniom poradzić sobie ze zmęczeniem długimi zajęciami w szkole w formie zdalnej, oraz znalezienia sposobów pomocy nastolatkom w poradzeniu sobie z sytuacją izolacji, a także z negatywnymi skutkami zoom fatigue i znalezienia sposobów pokonania zmęczenia zoom fatigue.
 
REFERENCJE (7)
1.
Grabowski M. (2021). Raport. Badania postaw wobec nauczania zdalnego. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.
 
2.
Jędrzejko M. (red. nauk.) (2015). Uzależnienia behawioralne. Wydawnictwo: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR.
 
3.
Kaczmarek T. (2008). Mass media przyczyną lęków społecznych. Preteksty, 24, s. 24‒32.
 
4.
Konopka B. (2020). Fobia społeczna, hikikomori, kokonizm ‒ o potrzebie odosobnienia w społeczeństwie informatycznym. Katowice.
 
5.
Krzystanek M. (2010). Hikikomori. Cień miasta. W: Bańka A. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej. Poznań: Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 
6.
Lessler J., Grabowski M.K. (2021). Household COVID-19 risk and in-person schooling. WWW.science.org.
 
7.
Sarnowski P., Dominiak R., Wycofanie społeczne w dobie pandemii Covid-19: stary problem – nowe ofiary. Kultura i Wychowanie 1 (19) 2021 s. 25–40.
 
Journals System - logo
Scroll to top