PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
Informujemy, że ukazała się monografia, po zorganizowanej, przez WSGE XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej “CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY” z dnia 19.11.2020 roku.
Józefów 04.02.2022
 
Informujemy, że ukazała się monografia, po zorganizowanej, przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im, Alcide De Gasperi w Józefowie, XII Międzynarodowej Konferencjii Naukowej "CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY", która odbyła się 19.11.2020 roku.
Publikacja dostępna pod adresem:
Socio-economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts
BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE