PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (71-92)
Accounting as a source of information in the management of small and medium-sized enterprises
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the modern economy, the ability to make effective use of information is one of the most important factors affecting efficient management of an organization. It often determines organization’s competitive advantage. Accounting system, providingmulti-sectionaldata used for implementation of all management functions, is a crucial part of the information system of the company. This article shows the importance of accounting as an important source of information used in small and medium-sized enterprises management. On the basis of the author’s own studies, level of use of information generated by the accounting in small and medium-sized enterprises was assessed. Identification of barriers in use of such information was made.
 
REFERENCES (19)
1.
Cebrowska T. (2006). Rachunkowość finansowa i podatkowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Griffin W.R. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa, PWN.
 
3.
Jarugowa A. (1994). Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. W: A. Jarugowa, J. Sobańska, L. Kopczyńska, A. Szydło, E. Walińska, Rachunkowość dla menedżerów. Łódź, Towarzystwo Gospodarcze Rafib.Jaworski J. (2011). Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. W: Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 9, Gdańsk, WSB.
 
4.
Kaplan R.S., Norton D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Karmańska A. (red. nauk.) (2006). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin.
 
6.
Kaszuba-Perz A., Szydełko A. (2004). Rachunkowość zarządcza. Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 
7.
Komorowski J. (1997). Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 
8.
Lech P. (2005). Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2. Sopot, UG.
 
9.
Martyniak Z. (red.) (1997). Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Mikołajczyk Z. (1998). Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa, PWN.
 
10.
Nowak A. (2015). Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 39. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Nowak E. (2011). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
11.
Safin K. (2012). Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, mała firma – zagadnienia podstawowe. W: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
12.
Sierpińska M., Niedbała B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWN.
 
13.
Sikorski C. (2008). Nauka o zarządzaniu. Łódź, Wydawnictwo AHE.
 
14.
Stair R.M., Reynolds G.W. (2003). Principles of Information Systems. Course Technology. Thomson Learning.
 
15.
Świderska G.K. (red.) (2000). Rachunkowość zarządcza. Warszawa, Poltext.
 
16.
Świderska G.K. (red.) (2003). Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy. Wyzwania dla polskich przedsiębiorstw. Warszawa, Difin.
 
17.
Turyna J. (2006). Rachunkowość jako system informacyjny: aspekt modelowy. „Problemy Zarządzania” 4/2006 (14), Warszawa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
18.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
 
19.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591, z późn. zm.) art. 3 ust. 1a pkt 3.
 
Journals System - logo
Scroll to top