PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (143-156)
The importance of social media in science
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article ‘The Importance of Social Media in Science’, which consists of two parts, discusses the subject of social media. The first part presents the development of social media over years in figures, as well as the opportunities and risks that are inherent elements of human activity. It shows how the sense of anonymity influences care for the quality of statements and linguistic correctness, as well as demonstrates behaviors of users which cause changes in their security. The second part of this article is the result of research conducted among the Internet users. It refers to their understanding of the term ‘social media’, whereas the main goal is to present the ways of using such media.
 
REFERENCES (12)
1.
DIGITAL IN 2017: GLOBAL OVERVIEW, Pozyskano (04.05.2017) z https://wearesocial.com/specia....
 
2.
Główny Urząd Statystyczny. Opracowanie Sygnalne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r.: http://stat.gov.pl/obszary-tem....
 
3.
Gemius: Polacy w społecznościach internetowych (2015) Pozyskano (04.05.2017) z https://www.gemius.pl/agencje-....
 
4.
Izdebska, J., Sosnowski, T., (2005). Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 
5.
Kaplan, A. M.; Haenlein, M., (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Pozyskano (04.05.2017) z http://michaelhaenlein.eu/Publ....
 
6.
Małecka, M. , Małecki, B., (2008). Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie. Warszawa: PARP.
 
7.
NN, Media społecznościowe [w:] Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, Pozyskano 04.05.2017) z https://sjp.pwn.pl/ciekawostki....
 
8.
Piotrowska, J., Social media [w:] Pojęcia stosowane w statystyce publicznej GUS, Pozyskano (04.05.2017) z http://stat.gov.pl/metainforma....
 
9.
Siemieniecki, B., Lewandowski, W. (2000). Internet w szkole. Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Sokół, M., Sokół, R., (2005). Internet. Jak surfować bezpiecznie. Gliwice: Helion.
 
11.
Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o. o.
 
12.
Trejderowski, T. (2013), Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny. Inowrocław: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 
Journals System - logo
Scroll to top