PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (143-156)
Znaczenie mediów społecznościowych w nauce
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Składający się z dwóch części artykuł „Znaczenie mediów społecznościowych w nauce”, przybliża tematykę social media. Pierwsza z nich przedstawia w liczbach ich rozwój na przestrzeni lat oraz możliwości i zagrożenia, które stanowią nieodłączne elementy działalności człowieka. Pokazuje, jak poczucie anonimowości wpływa na dbałość o jakość wypowiedzi i poprawność językową oraz ukazuje sposób zachowania użytkowników, powodujący zmiany w ich bezpieczeństwie. Druga część niniejszego artykułu jest wynikiem badań przeprowadzonych wśród użytkowników Internetu. Odnosi się do rozumienia przez nich pojęcia media społecznościowe, a cel główny stanowi przestawienie formy korzystania z tych mediów.
 
REFERENCJE (12)
1.
DIGITAL IN 2017: GLOBAL OVERVIEW, Pozyskano (04.05.2017) z https://wearesocial.com/specia....
 
2.
Główny Urząd Statystyczny. Opracowanie Sygnalne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r.: http://stat.gov.pl/obszary-tem....
 
3.
Gemius: Polacy w społecznościach internetowych (2015) Pozyskano (04.05.2017) z https://www.gemius.pl/agencje-....
 
4.
Izdebska, J., Sosnowski, T., (2005). Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 
5.
Kaplan, A. M.; Haenlein, M., (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Pozyskano (04.05.2017) z http://michaelhaenlein.eu/Publ....
 
6.
Małecka, M. , Małecki, B., (2008). Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie. Warszawa: PARP.
 
7.
NN, Media społecznościowe [w:] Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, Pozyskano 04.05.2017) z https://sjp.pwn.pl/ciekawostki....
 
8.
Piotrowska, J., Social media [w:] Pojęcia stosowane w statystyce publicznej GUS, Pozyskano (04.05.2017) z http://stat.gov.pl/metainforma....
 
9.
Siemieniecki, B., Lewandowski, W. (2000). Internet w szkole. Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Sokół, M., Sokół, R., (2005). Internet. Jak surfować bezpiecznie. Gliwice: Helion.
 
11.
Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o. o.
 
12.
Trejderowski, T. (2013), Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny. Inowrocław: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 
Journals System - logo
Scroll to top