PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (325-336)
The importance of Social Media in making purchasing decisions among the representatives of Generation Z
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Social media have become one of the most important channels of information transmission, especially among the young generation. Their interactivity and the possibility to reach a selected group of recipients is an ideal solution for brands in the process of constructing an informational and promotional message. The conducted research aimed to identify the portal that was most frequently used in the purchase decision process and the main determinants of the purchase decision after contact with the product in social media (SM). Based on the survey research conducted, an analysis of the research findings was made which identified Instagram as the most popular portal influencing consumer decision making. The factors that mattered most when making a product purchase included price, consumer reviews, design, and functionality. The research was conducted among representatives of generation Z and was exploratory.
 
REFERENCES (16)
1.
Bańko M. (2007). Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Digital (2020). https://www.hootsuite.com/reso... [dostęp: 12.07.2020].
 
3.
Giarla V. (2019). Generational Social Media: How Social Media Influences The Online And In-Person Relationships of Gen X, Gen Y and Gen Z, Honors Theses.
 
4.
Statista (2020). https://www.statista.com/stati... [dostęp: 12.07.2020].
 
5.
Hysa B. (2016). Zarządzanie Różnorodnością Pokoleniową, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 97.
 
6.
Kaplan A., Haenlein M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1), s. 62–65.
 
7.
Królewski J., Sala P. (2016). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wyd. PWN.
 
8.
Kaznowski D. (2016). Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa PWN, s. 89.
 
9.
Kuberska D., Suchta K. (2016). Zachowania nabywców na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 114.
 
10.
Lazányi K., Bilan Y. (2017). Generation Z On The Labour Market – Do They Trust Other Within Their Workplace?, Polish Journal of Management Studies 16 (1).
 
11.
Liczmańska K. (2015). Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41(2).
 
12.
Miszczak A., Walasek J. (2013). Techniki wyboru próby badawczej, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2(6), 100–108.
 
13.
Polańska K. (2011). Biznesowy charakter mediów społecznościowych, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 656 (1).
 
14.
Stillman D., Stillman J. (2017). Generation Z @ work: How the Next Generation Is Transfor-ming the Workplace, Harper Collins Publisher.
 
15.
Viţelar A. (2019). Like me: Generation Z and the Use of Social Media for Personal Branding, Management Dynamics in the Knowledge Economy, Sciendo, 7(2).
 
16.
Wood S. (2013). Generation Z as Consumers: Trends and Innovation, https://iei.ncsu.edu/wp-conten... [dostęp: 12.07.2021].
 
Journals System - logo
Scroll to top