PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (325-336)
Znaczenie social mediów w podejmowaniu decyzji zakupowych wśród przedstawicieli pokolenia Z
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Social media stały się jednym z istotniejszych kanałów przekazu informacji, szczególnie wśród młodego pokolenia. Ich interaktywność oraz możliwość dotarcia do wyselekcjonowanej grupy odbiorców stanowi idealne rozwiązanie dla marek w procesie konstrukcji przekazu informacyjno-promocyjnego. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie portalu, który był najczęściej wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji zakupu oraz głównych determinant w podejmowaniu decyzji o zakupie po kontakcie z produktem w social mediach (SM). Na podstawie przeprowadzonych badań sondażowych dokonano analizy wyników badań, która wskazała Instagram jako najpopularniejszy portal wpływający na podejmowanie decyzji konsumenckich. Wśród czynników, które miały największe znaczenie przy dokonywaniu zakupu produktu, wymieniano cenę, opinie konsumentów, wygląd oraz funkcjonalność. Badania przeprowadzono wśród reprezentantów pokolenia Z i miały one charakter eksploracyjny.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bańko M. (2007). Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Digital (2020). https://www.hootsuite.com/reso... [dostęp: 12.07.2020].
 
3.
Giarla V. (2019). Generational Social Media: How Social Media Influences The Online And In-Person Relationships of Gen X, Gen Y and Gen Z, Honors Theses.
 
4.
Statista (2020). https://www.statista.com/stati... [dostęp: 12.07.2020].
 
5.
Hysa B. (2016). Zarządzanie Różnorodnością Pokoleniową, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 97.
 
6.
Kaplan A., Haenlein M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 53(1), s. 62–65.
 
7.
Królewski J., Sala P. (2016). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wyd. PWN.
 
8.
Kaznowski D. (2016). Social media – społeczny wymiar Internetu, [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa PWN, s. 89.
 
9.
Kuberska D., Suchta K. (2016). Zachowania nabywców na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 114.
 
10.
Lazányi K., Bilan Y. (2017). Generation Z On The Labour Market – Do They Trust Other Within Their Workplace?, Polish Journal of Management Studies 16 (1).
 
11.
Liczmańska K. (2015). Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41(2).
 
12.
Miszczak A., Walasek J. (2013). Techniki wyboru próby badawczej, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 2(6), 100–108.
 
13.
Polańska K. (2011). Biznesowy charakter mediów społecznościowych, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 656 (1).
 
14.
Stillman D., Stillman J. (2017). Generation Z @ work: How the Next Generation Is Transfor-ming the Workplace, Harper Collins Publisher.
 
15.
Viţelar A. (2019). Like me: Generation Z and the Use of Social Media for Personal Branding, Management Dynamics in the Knowledge Economy, Sciendo, 7(2).
 
16.
Wood S. (2013). Generation Z as Consumers: Trends and Innovation, https://iei.ncsu.edu/wp-conten... [dostęp: 12.07.2021].