PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jedną z głównych instytucji edukacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego oraz najwyżej kwalifikowaną uczelnią na południowym obrzeżu Warszawy. Od dziesięciu lat są w niej realizowane zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa na wykształcenie wyższe. Nauczanie prowadzone jest zarówno w obszarze nauk humanistycznych, społecznych jak i technicznych. Tym samym uczelnia ta daje ogromne szanse na zdobycie wszechstronnego wykształcenia.
Journals System - logo
Scroll to top