PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (287-300)
A disabled person’s human right to fair and equitable medical treatment as an example of an inalienable right
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (18)
1.
Anczewska M., Indulska A., Raduj J., Pałyska M., Prot K. (2007). Analiza jakościowa opinii pacjentów o pobycie w szpitalu psychiatrycznym, „Psychiatria Polska” 2007, t. XLI, nr 3, pp. 427-434.
 
2.
Bronkowski P., Chotkowska K. (2016). Nowe trendy w rehabilitacji osób chorych psychicznie, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, nr III, z. 20, p. 14.
 
3.
Garlicki L. (ed.) (2011). Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Komentarz, t. I i II, Warszawa.
 
4.
General Assembly of the World Program for Action for the Disabled. Resolution 37/52 of 3 December 1982.
 
5.
Gmitrowicz A., Orzechowska A., Talarowska M., Florkowski A. (2013). Samobójstwa pacjentów w szpitalach psychiatrycznych – badania wstępne, „Psychiatria” 2013, t. 10, z. 2, s. 84-90.
 
6.
NIK, Dostępność terapii przeciwbólowej, nr ewid. 6/2017/P/16/088/LPO, https://www.nik.gov.pl/plik/id... (dostęp 29.05.2017).
 
7.
NIK, Funkcjonowanie szpitali klinicznych, KZD – 4101-006/2014, nr ewid. 3/2015/P/14/064/KZD, 25.05.2015, p. 8.
 
8.
NIK, NIK o mechanizmach korupcjogennych w szpitalach klinicznych, http://www.antykorupcja.gov.pl... (dostęp 29.05.2017).
 
9.
NIK, Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia, KZD.430.007.2016, nr ewid. 211/2016/P/16/054/KZD, 11.04.2017.
 
10.
NIK, Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym, nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD, 8.05.2012, p. 5.
 
11.
NIK, Przestrzeganie praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym, nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD.
 
12.
NIK, Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, KZD.430.006.2016, nr ewid. 186/216/P/16/055/KZD, 25.01.2017, p. 14.
 
13.
Nowicki M. A., Europejski Trybunał Praw Człowieka – orzecznictwo, t. I i II, Kraków 2001.
 
14.
Nowicki M., Co to są prawa człowieka?, Lecture delivered at the 4th National Conference “Stopping Violence – Joint Case”, http://www.niebieskalinia.pl/p... (dostęp 27.05.2017).
 
15.
Osoby psychicznie chore w zakładzie zdrowia, http://www.altea-poznan.pl/fil... (dostęp 27.05.2017).
 
16.
Pawełczyk T., Badania stosowane w psychiatrii, http://a.umed.pl/psychiatria/d.... ( dostęp 28.05.2017).
 
17.
Załuska M., Kobrzyńska-Żochowska E., Dyduch A., Balicki M. (2012). Psychiatryczne leczenie stacjonarne – zadania i koszty, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów chorych somatycznie i psychicznie, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2012, nr 21, pp. 251-257.
 
18.
Żuraw H. (2016). Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu – perspektywa antropologii, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2016, t. XXVIII, p. 41.