PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Widząc przede wszystkim potrzeby bezpiecznego bytu obywateli, potrzeby ich rozwoju, nie można nie zauważać, że żyjemy w świecie coraz bardziej globalnym, że ten globalizm ma w coraz większym stopniu wpływ na życie społecznośći lokalnych. Znikają granice dla ruchu osobowego, dla ruchu towarowego. Z jednej strony sprzyja to rozwojowi społeczno-gospodarczemu, z drugiej stanowi podatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego (zarówno lokalnego, jak i regionalnego, krajowego, międzynarodowego). Zagrożenia te nazywamy transgranicznymi.
Journals System - logo
Scroll to top