PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (26-38)
Edukacja muzyczna: muzyka jako forma wyrażania emocji u dzieci w wieku przedszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
 
STRESZCZENIE
Dziecko już od samego poczęcia słyszy dźwięki. Wszystkie słowa i odgłosy mają dla niego ogromne znaczenie. Są one dla niego symbolami , które wykorzystuje w różnoraki sposób. Muzyka ma duży wpływ na postęp w rozwoju dziecka, zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. Dziecko poprzez muzykę uczy się poznawać siebie i otaczający świat. Dzięki niej aktywuje się sfera poznawcza dziecka: postrzeganie, umiejętność klasyfikacji, wartości estetyczne. Ponadto muzyka wspomaga pamięć, koncentrację, myślenie i umiejętność uwagi. Niniejszy artykuł poświęcony został roli edukacji muzycznej w rozwoju dziecka, funkcjach muzyki w wyrażaniu emocji przez dzieci oraz określeniu jaki wpływ na reakcje emocjonalne u dzieci ma muzyka.
Journals System - logo
Scroll to top