PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (91-101)
Etiologia przestępczości kobiet
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Polska
 
 
STRESZCZENIE
Dziedziną badań jaką jest etiologia przestępczości kobiet zajmowali się zarówno psychologowie, socjologowie, psychiatrzy, kryminolodzy. Pionierami w dziedzinie etiologii przestępczości kobiet byli: włoski psychiatra, antropolog fizyczny i kryminolog Cesare Lombroso, socjolog amerykański William Isaac Thomas oraz amerykański socjolog Otto Pollak. Dzieła tych trzech autorów uznawane są do dnia dzisiejszego za główne i najbardziej klasyczne dzieła badające tę dziedzinę. To właśnie oni jako pierwsi zajęli się tym zagadnieniem, starając się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyny zachowań dewiacyjnych kobiet, kobiet morderczyń, dzieciobójczyń, kobiet cechujących się skrajną agresją i niekontrolowanymi zachowaniami. Prócz teorii tych trzech klasycznych badaczy poniżej przedstawiam także opinie innych osób, które swoją pracą badawczą wniosły nowe aspekty w świetle badań nad etiologią przestępczości kobiet
Journals System - logo
Scroll to top