PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (335-348)
Human rights in business
 
Więcej
Ukryj
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Poland
 
 
 
REFERENCJE (9)
1.
Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków. Oficyna ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC.
 
2.
Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków. Oficyna ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC.
 
3.
Gableta M. (2012). Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach. Wrocław. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 
4.
Guest D.E. Conway N. Briner R. Dickman M. (1996). The State of the Psychological Contract in Emplomlayment Londyn Istytute of Personal and Development.
 
5.
Kożusznik B. (2002). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa. PWN.
 
6.
Pocztowski A., Miś A. (2005). Analiza zasobów ludzkich w organizacji. Kraków. Wyd. A.E.
 
7.
Pocztowski A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa. PWN.
 
8.
Rostowski T. (2004). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa. Wyd. Diffin.
 
9.
Zając Cz. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań. Wyd WSB.
 
Journals System - logo
Scroll to top