PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Roman Schulz w latach 80-tych w książce pt. Procesy zmian i odnowy w oświacie stwierdził, iż edukację w Polsce cechuje dynamizm. Mimo czasu, jaki upłynął od wydania tej publikacji, w rzeczywistości oświatowej mamy ciągle do czynienia ze zmianami. Przyczyniają się one do rozwoju naszego systemu edukacyjnego. Szczególnie są widoczne od momentu wprowadzania reformy oświatowej tj. od 1 września 1999 r., która obejmuje stopniowo nowe obszary systemu oświatowego.
Journals System - logo
Scroll to top