PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-24)
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a problematyka zagrożeń
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł opisuje wybrane elementy koncepcji kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego jako elementy istotne dla zasobów narodowej kultury bezpieczeństwa, a w tym problematyki zagrożeń. Zakłada się, że problematyka wpływu społecznego w sposób zasadniczy łączy się z podejmowaną problematyką znaczenia kapitału ludzkiego i społecznego. Jest to szczególnie istotne w perspektywie interpretacji zmiennych społecznych odniesionych do problematyki bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (26)
1.
Baron S., Field J., Schuller T., Social capital: critical perspectives, Routlege, New York 2008.
 
2.
Bocheński J.M., Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 1993.
 
3.
Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltekst, Warszawa 2005.
 
4.
Bourdieu P., The Forms of capital, English version published 1986 in J.G. Richardson’s Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education 1986.
 
5.
Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Belknap: Harvard University Press, Cambridge; London 1990.
 
6.
Domański S.R., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, w: Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998, nr 27, s. 6.
 
7.
Fukuyama F., Koniec historii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 
8.
Halpern D., Social capital, Polity Press, Cambridge, United Kingdom 2005.
 
9.
Kmita J., Banaszak G., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 
10.
Korzeniowski L., Securitologia: nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, EAS, Kraków 2008.
 
11.
Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 
12.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 
13.
Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, PWN, Warszawa 1998.
 
14.
Luchman N., Trust and Power, John Wiley & Sons Inc, New York 1992.
 
15.
Mencjusz, Księga Mencjusza (Mengzi), 4A : 5, zob. J. Piwowarski, Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushidō, COLL EGIUM COL UMBINUM, Kraków 2011.
 
16.
Mises L., Ludzkie działanie: traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 
17.
Nan L., Social capital: A theory of social structure and action, Cambridge: Cambridge University Press 2003.
 
18.
Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 
19.
Piwowarski J., Etyka w administracji i jej źródła, APEIRON, Kraków 2011.
 
20.
Piwowarski J., Kultura bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, Apeiron WSBPI Wydawnictwo 2012, nr 12.
 
21.
Putnam R.D., Better Together: Restoring the American Community, Simon & Schuster, New York 2003.
 
22.
Putnam R.D., Bowling Alone: The collapse and revival of American community, Simon & Schuster, New York 2000.
 
23.
Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, ZNAK, Kraków 1995.
 
24.
Rudniański J., Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 
25.
Urbanik P., Mikroekonomia cz. I, w: Podstawy ekonomii, Poznań 1996.
 
26.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej, Scholar, cop., Warszawa 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top