PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
STRESZCZENIE
Ogromna większość podręczników przedmiotu zajmuje się public relations praktycznymi. Opisuje poszczególne narzędzia możliwe do zastosowania w ramach praktyki public relations. W moim przekonaniu public relations strategiczne są istotniejsze. Mają bowiem budować Twoją postawę menadżera odpowiedzialnego i rozumiejącego potrzebę dialogu, pozwalającą na postrzeganie swego tworu w otoczeniu społecznym, któremu ma służyć, by odnieść sukces. Public relations praktyczne, nazywane czasami rzemieślniczymi, są natomiast swoistymi narzędziami komunikacji, podobnie jak inne składowe promocji.
Journals System - logo
Scroll to top