PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (67-79)
MEDIA A EDUKACJA SPOŁECZNA
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Kwestia wychowawczej roli mediów stanowi istotny problem dla współczesnych społeczeństw, zwłaszcza tych o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego i rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Obecność mediów w życiu społecznym wydaje się być niezaprzeczalna, zwłaszcza że media jako nośniki informacji nie ograniczają się jedynie do telewizji i radia, ale obejmują także Internet, płytę DVD, telefon, fotografię czy plakat. Edukacja za pośrednictwem mediów obejmować może wiele wymiarów życia społecznego i może przybierać szereg różnorodnych form, ze względu na tani i szybki przekaz treści. Media jako kanały dystrybucji informacji wykorzystywane są w procesach generowania, przetwarzania i przekazywania wiedzy zarówno w szkołach lub na uczelniach wyższych, jak również w przedsiębiorstwach czy instytucjach rządowych. Przykładem zastosowania mediów jako nośnika informacji na polu edukacji może być dynamicznie rozwijający się nurt distance education, czyli edukacji na odległość, która wykorzystuje media do nauczania bez bezpośredniej styczności ucznia i nauczyciela1 . Mnogość mediów daje w tym przypadku możliwość wdrożenia wielu metod, począwszy od metod korespondencyjnych, aż do konferencji on-line czy transmisji satelitarnych2 , po to by skutecznie przezwyciężać bariery czasowe, dystansu oraz kosztowe i umożliwić dostęp do wiedzy tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą jej uzyskać w tradycyjny sposób3 . Podobne metody działania wykorzystywane są także w kampaniach społecznych kierowanych do mieszkańców miast i regionów, które tworzone są przez rządowe, regionalne i lokalne władze, zgodnie z misją instytucji publicznych, jaką jest służba społeczeństwu. W niniejszym rozdziale pragnę zwrócić uwagę czytelników właśnie na ten kierunek zastosowania mediów i wskazać wpływ kampanii społecznych na zmiany postaw i zachowań ich odbiorców
 
REFERENCJE (26)
1.
Aaker D., Building Strong Brands. Simon & Schuster, New York 1996.
 
2.
Huhman M., Price S., Potter L., Branding Play for Children: VERB It’s What You Do. [w:] W. D. Evans, G. Hastings (ed.), Health Branding: Applying Marketing for Social Change. Oxford University Press, London 2008.
 
3.
Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności. Wyd. WSPiZ, Warszawa 2008.
 
4.
Kotler P., Roberto N., Lee N., Social Marketing: Improving the Quality of Life. Sage, Thousand Oaks, California 2002.
 
5.
Lenhart A., Protecting Teens Online. Pew Internet and American Life Project, Washington 2005.
 
6.
Moore M., Kearsley G., Distance Education: A Systems View. Wadsworth, Belmont, CA 2005.
 
7.
Winn M., The Plug-in Drug: Television, Computers, and Family Life. Penguin Books, New York 2002.
 
8.
Adams J. S., Toward an Understanding of Inequity. “Journal of Abnormal and Social Psychology”, t. 67/1963.
 
9.
Baggaley J., Where Did Distance Education Go Wrong? “Distance Education”, t. 29 (1)/2008.
 
10.
Considine D. M., From Gutenberg to Gates: Media Matters. “The Social Studies”, March/April 2009.
 
11.
David J. L., Teaching Media Literacy. “Educational Leadership”, March 2009.
 
12.
Ghaoui C., Janvier W. A., Interactive E – Learning. “International Journal of Distance Education Technologies”, t. 2/2004.
 
13.
Evans W. D., Social Marketing Campaigns and Children’s Media Use. “The Future of Children”, t. 18 (1)/2008.
 
14.
Hobbs R., Frost R., Measuring the Acquisition of Media – Literacy Skills. “Reading Research Quarterly”, t. 38 (3)/2003.
 
15.
Moll M., Robertson H. J., No More Teachers, No More Schools: Information Technology and the ‘Deschooled’ Society. “Technology in Society”, t. 20/1998.
 
16.
Mustacchi J., What’s Relevant for YouTubers? “Educational Leadership”, March 2008.
 
17.
Niederdeppe J., Farrely M. C., Haviland M. L., Confirming ‘truth’: More Evidence of a Successful Tobacco Countermarketing Campaign in Florida. “American Journal of Public Health”, t. 94 (2)/2004.
 
18.
Nikken P., Jansz J., Parental Mediation of Children’s Videogame Playing: A Comparison of the Reports by Parents and Children. “Learning, Media, and Technology”, t. 31/2006.
 
19.
Reger B., Wootan M., Booth – Butterfield S., Using Mass Media to Promote Healthful Eating: A Community – Based Demonstration Project. “Preventive Medicine”, t. 29/1999.
 
20.
Rogers P., Traditions to Transformations: The Forced Evolution of Higher Education. “Educational Technology Review”, t. 9 (1)/2001.
 
21.
Sly D. F., Trapido E., Ray S., Evidence of the Dose Effects of an Antitobacco Counteradvertising Campaign. “Preventive Medicine”, t. 35/2002.
 
23.
www.thetvboss.org.
 
24.
www.feedmebetter.com.
 
25.
www.smokeybear.com.
 
26.
www.mcgruff.com.
 
Journals System - logo
Scroll to top