PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dr Dorota Łażewska w swojej nowej książce proponuje studiowanie filozofii i za pomocą tekstów filozofów, ograniczając swój komentarz do minimum. Jest to rozwiązanie tylko z pozoru łatwiejsze niż napisanie książki z filozofii „własnymi słowami” (zresztą dr Łażewska ma już takie książki na swoim autorskim koncie), wybranie bowiem najbardziej trafnych, charakterystycznych, a zarazem zrozumiałych powszechnie wypowiedzi filozofów nie jest rzeczą łatwą, tak z powodu ogromu literatury filozoficznej jak i hermetyczności języka wielu filozofów, polegającej na używaniu przez nich specyficznej, często charakterystycznej tylko dla nich terminologii i frazeologii. Autorka pokonała pomyślnie te „rafy” i oto mamy przed sobą niewielką książeczkę, pozwalająca zorientować się zarówno w dziejach filozofii, jak i w jej aktualnie dyskutowanej problematyce. Książka nie narzuca Czytelnikowi jakiegoś określonego systemu; nie jest jednak pozbawiona pewnej „nici przewodniej”, na którą nawlekane są, jak paciorki, poszczególne ujęcia filozofów i szkół filozoficznych.
Journals System - logo
Scroll to top