PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (89-98)
Non-political factors of migration crisis
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (3)
1.
Cel W., A. Czechowska-Kosacka, T. Zhang, Sustainable Mitigation of Greenhouse Gases Emissions, in: Problemy Ekorozwoju 2016, vol. 11 No. 1, p. 173–176.
 
2.
Pronińska K., Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Stosunki Międzynarodowe 2005 No. 3, p. 29–47.
 
Journals System - logo
Scroll to top