PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (39-56)
Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne organizacje prześcigają się w tworzeniu i dostarczaniu nowych metod zaspokajania potrzeb klientów. Dzieje się tak za sprawą rozwoju technologii, która dostarcza nowych narzędzi i możliwości w biznesie, w tym także w zakresie modeli biznesowych. Nierzadko pomagają one zapewnić firmom lepszą pozycję na rynku konkurencyjnym, oferując unikatową usługę czy produkt. Wdrożenie nowej technologii, między innymi poprzez zwiększanie efektywności pracy, pomaga w osiąganiu celów biznesowych. Można powiedzieć, że technologia jest obecnie cennym wsparciem organizacji, zarówno tych dużych, jak i małych. Niniejszy artykuł ma na celu udowodnienie, że nowe modele biznesu przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności i do sukcesu firm z różnych branż gospodarki. Dlatego w artykule przedstawiono teoretyczny aspekt tego zagadnienia, jak i przykłady wykorzystania ich w praktyce.
 
REFERENCJE (15)
1.
Amit, R., Zott, Ch., (2001), Value Creation in E-Business, „Strategic Management Journal”,22/2001.
 
2.
Fischer, B., (2013), Umowy świadczenia usług w chmurze obliczeniowej. „Gazeta MSP”, nr 7(135).
 
3.
Griffin, W., (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Johnson, M.W., Christensen, C.M, and Kagermann, H., (2008), „Reinventing your business model”, Harvard Business Review, 86 (12), s. 50–59.
 
5.
Karda, M., Pojęcia i typy modelu biznesu, Klincewicz, K. (red.) (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://timo.wz.uw.edu.pl/zo.
 
6.
Nogalski, B., (2009), Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, Tom 17, nr 2/2009.
 
7.
Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2013),Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
8.
Poniatowska-Jaksch, M., Sobiecki R., (2016), Sharing economy (Gospodarka współdzielenia), dostęp: http://administracja.sgh.waw.p....
 
9.
Schneider, S., Senoner, A., Gratch, D., 2018, dostęp: https://hbr.org/2018/05/what-a....
 
10.
Shafer, S., Smith, H., Linder, J., (2005), The power of business models, „Business Horizons”, issue 48, s. 200–202.
 
11.
Stabryla, A., red., (2010), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków: wydawnictwo Mfiles.pl, s. 29–31.
 
12.
Slywotzky, A.J., Morisson, D.J., Andelman, B., (2000), The Profit Zone: How Strategic Business Design Will Lead You to Tomorrow’s Profits.
 
13.
Teece, J.D., (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning 43(2–3), s. 172–194, DOI: 10.1016/j.lrp.2009.07.003.
 
14.
Timmers, P., (1998), Business Models for Electronic Markets, Electronic Markets, 1998, Vol. 8, No. 2, s. 3–8.
 
15.
Wright, P., (1987), A Refinement of Porter’s Strategies, „Strategic Management Journal”, Vol. 8/1987.
 
Journals System - logo
Scroll to top