PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym
Data publikacji
11-11-2012
ISBN
978-83-89151-47-6
Miejsce
Józefów
Format
148x211
Oprawa
miękka
Liczba stron
282
Pod redakcją
Jana Gancewskiego, Stanisława Bułajewskiego i Andrzeja Wałkówskiego
Wydawca
WSGE
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przed czterema laty, bo w grudniu 2004 roku, spotkaliśmy się na naszej pierwszej konferencji dotyczącej dziejów piśmiennictwa. Traktowała ona o jego stronie pragmatycznej, użytkowej, czy jak kto woli - praktycznej1 . Jako człowiek praktyczny zapowiedziałem, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie. Powiedziałem wówczas – cytuję: Dziś piśmiennictwo pragmatyczne! Jutro piśmiennictwo sakralne! Zmobilizowany tymi słowy wobec uczestników konferencji z całej Polski, wobec swojego olsztyńskiego środowiska historyków, zachęcony przez swoich mocodawców, wspólnie z Panem Doktorem Janem Gancewskim i naszymi młodszymi Kolegami ze studenckiego koła naukowego, dotrzymaliśmy obietnicy. Tak oto spotykamy się w jeszcze młodych murach naszego Wydziału. O ile wcześniej korzystaliśmy z gościnności uniwersyteckiego ośrodka w pięknej Ostródzie, dzisiaj możemy cieszyć się ze spotkania w nowej siedzibie Wydziału Humanistycznego na nie mniej pięknym Kortowie. Czas, który upłynął od ostatniej konferencji, wykorzystaliśmy dobrze. Wydano materiały z sesji w Ostródzie. Nawiązano nowe kontakty, w tym zagraniczne – chodzi o ośrodek naukowy w Brnie – mamy stamtąd dwóch referentów.
Journals System - logo
Scroll to top