PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Lasy pokrywają około 30% powierzchni lądów naszego globu dostarczając ogromnych ilości surowca drzewnego, spełniają wiele funkcji socjalnych decydujących o jakości życia człowieka. Lasy w naszej strefie klimatyczno-geograficznej są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą stanowiącą niezbędny czynnik równowagi środowiska oraz warunkują zachowanie życia i rozwój cywilizacyjny.
Journals System - logo
Scroll to top